OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

34 MS 281 Kütük, 356 Dosya ve 924 087 6138 Vergi Numaralı, VAZİFE MALÜLLERİ YURT VE ENGELLİ BAYINDIR BİRLİK-SEN( Vazife Malulleri, Yurt Çocukları ve
Yakınları , Engelli ve Tüm Bayındır Birlik Sendikası) Olağanüstü Genel Kurul Kararını 19.04.2024 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde toplanarak almış bulunmaktayız.
Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile sendikamız Cumhuriyet Mahallesi Libadiye  Caddesi No.79 D.2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 28.04.2024 Pazartesi günü saat
18:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 05.05.2024 Pazar günü saat 18:00’da
olağanüstü genel kurulu yönetim kurulu aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere;
Gündem 1: Açılış
Gündem 2: İstiklâl Marşı
Gündem 3: Divan Kurulu Seçilmesi
Gündem 4: Tüm Kamu Çalışanları Birlik-SEN Konfederasyonu’na katılma kararı
Gündem 5: Kapanış
Oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Paylaş