OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

34 MS 263 Kütük, 313 Dosya ve 801 1257094 Vergi Numaralı, Sendika Adı: Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birlik
Sendikası Olağanüstü Genel Kurul Kararını 19.04.2024 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde toplanarak almış bulunmaktayız.
Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile sendikamız Cumhuriyet Mahallesi Libadiye  Caddesi No.79 D.2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 28.04.2024 Pazartesi günü saat
18:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 05.05.2024 Pazar günü saat 18:00’da
olağanüstü genel kurulu yönetim kurulu aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere;
Gündem 1: Açılış
Gündem 2: İstiklâl Marşı
Gündem 3: Divan Kurulu Seçilmesi
Gündem 4: Tüm Kamu Çalışanları Birlik-SEN Konfederasyonu’na katılma kararı
Gündem 5: Kapanış
Oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Paylaş