OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

34 MS 276 Kütük, 349 Dosya ve 801 138 24 81 Vergi Numaralı, ŞEHİT GAZİ TARIM ORMAN BİRLİK SEN ( ŞEHİT YAKINLARI GAZİ VE GAZİ YAKINLARI BİRLİK
SENDİKASİ TARIM ORMAN )  Olağanüstü
Genel Kurul Kararını 19.04.2024 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde toplanarak almış bulunmaktayız.
Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile sendikamız Cumhuriyet Mahallesi Libadiye  Caddesi No.79 D.2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 28.04.2024 Pazartesi günü saat
18:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 05.05.2024 Pazar günü saat 18:00’da
olağanüstü genel kurulu yönetim kurulu aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere;
Gündem 1: Açılış
Gündem 2: İstiklâl Marşı
Gündem 3: Divan Kurulu Seçilmesi
Gündem 4: Tüm Kamu Çalışanları Birlik-SEN Konfederasyonu’na katılma kararı
Gündem 5: Kapanış
Oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Paylaş