OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

34 MS 295 Kütük, 374 Dosya ve 9240908652 Vergi Numaralı, VAZİFE MALÜLLERİ YURT VE ENGELLİ DİYANET BİRLİK SENDİKASI (Vazife Malülleri Yurt Çocukları ve
Yakınları Engelli ve Tüm Diyanet Birlik Sendikası ) Olağanüstü
Genel Kurul Kararını 19.04.2024 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde toplanarak almış bulunmaktayız.
Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile sendikamız Cumhuriyet Mahallesi Libadiye  Caddesi No.79 D.2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 28.04.2024 Pazartesi günü saat
18:00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 05.05.2024 Pazar günü saat 18:00’da
olağanüstü genel kurulu yönetim kurulu aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere;
Gündem 1: Açılış
Gündem 2: İstiklâl Marşı
Gündem 3: Divan Kurulu Seçilmesi
Gündem 4: Tüm Kamu Çalışanları Birlik-SEN Konfederasyonu’na katılma kararı
Gündem 5: Kapanış
Oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Paylaş